РЖД снизили ориентир доходности по евробондам в рублях до 8,875-9%

Leave a Comment

To Top